Artykuł 18 Konstytucji RP: „Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.”

Dziś, sędziowie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) wydali wyrok drastycznie sprzeczny z tym przepisem konstytucji oraz podważyli swym wyrokiem cały system polskiego prawa prywatnego, a szczególnie prawa rodzinnego i opiekuńczego. WSA uznała, iż art.18 „nie zabrania małżeństw homoseksualnych” i „choć mówi o szczególnej ochronie i opiece państwa wobec małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, to nie mógłby on stanowić samoistnej przeszkody do transpozycji zagranicznego aktu małżeństwa [jednopłciowego], gdyby w polskim prawie instytucja małżeństwa jako związek osób tej samej płci było przewidziane”.

Wg WSA art.18 nie zabrania ustawodawcy, by drogą ustaw zwykłych zinstytucjonalizował związki jednopłciowe lub różnopłciowe osób, które nie chcą zawrzeć małżeństwa w jego tradycyjnym rozumieniu.

Stanowczo protestując przeciwko temu orzeczeniu WSA drastycznie podważającemu niedyskusyjne i jasne stwierdzenia Konstytucji RP oraz cały system prawa publicznego i prywatnego, a szczególnie prawa rodzinnego, jak też ustalenia doktryny prawa, trzeba stwierdzić:

czyt. więcej: https://wpolityce.pl/polityka/433489-wyrok-wsa-o-homomalzenstwach-razaco-sprzeczny-z-konstytucja

Close Menu