Sprawy odszkodowań za mienie pozostawione po II wojnie św. w Polsce i przejęte przez Skarb Państwa, dotyczące obywateli państw obcych, zostały ostatecznie rozstrzygnięte w dwunastu umowach, które rząd PRL zawarł z innymi państwami: Szwajcarią, Norwegią, Francją, Danią, Wielką Brytanią i Irlandią Północną, Belgią, Grecją, Luksemburgiem, Holandią, Austrią, Kanadą i USA.

Na mocy każdej z tych umów z lat 1948-1971 rząd PRL wypłacił wspomnianym państwom odpowiednie milionowe kwoty dolarów na zaspokojenie roszczeń indeminizacyjnych. Ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki rząd PRL zawarł umowę indeminizacyjną (odszkodowawczą) w dniu 16 lipca 1960 r. Na jej podstawie rząd amerykański przejął wszystkie roszczenia dotyczące mienia obywateli Stanów Zjednoczonych do rządu polskiego dotyczące mienia pozostawionego w Polsce.

Zob. więcej: https://wpolityce.pl/polityka/439158-pani-ambasador-usa-georgette-mosbacher-dla-przypomnienia

Close Menu