Biografia

dr hab. Krystyna Pawłowicz

Poseł na Sejm RP
Członek Krajowej Rady Sądownictwa

Prawnik, nauczyciel akademicki, dr hab. profesor w Wyższej Szkole Administracji Państwowej w Ostrołęce. W latach 2007-2011 sędzia Trybunału Stanu. W drugiej połowie lat 70. pracownik naukowy Instytutu Nauk Administracyjno-Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

W 1979 roku ukończyła aplikację sędziowską. Uzyskała stopień doktora nauk prawnych, a w 2005 roku habilitowała się na podstawie rozprawy zatytułowanej „Przedsiębiorca wobec NIK”. Do 2011 roku była profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego.
Brała udział w rozmowach Okrągłego Stołu po stronie solidarnościowej. Jest współautorką ustawy o zgromadzeniach z 1990 roku. W okresie rządu Jana Olszewskiego pracowała w Biurze Prasowym Rządu. 14 listopada 2007 roku wybrana na stanowisko członka  Trybunału Stanu przez Sejm. Rekomendującym klubem parlamentarnym było Prawo i Sprawiedliwość. W 2008 roku zakwestionowała zgodność traktatu lizbońskiego z Konstytucją RP. W 2009 roku była członkiem rady nadzorczej Telewizji Polskiej. Od października 2011 r. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu nr 18 (siedlecko- ostrołęckim). W 2015 z powodzeniem ubiegała się o poselską reelekcję. W Sejmie VIII kadencji zasiada w Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Ustawodawczej.

Jest członkiem Prezydium Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość oraz Krajowej Rady Sądownictwa.

Close Menu