Opublikowano: 11 lipca 2016

O LUDOBÓJSTWIE POLAKÓW na WOŁYNIU – PAMIĘTAMY!
Nie będzie zgody bez PRAWDY i przyznania się do zbrodni.
KAŻDY zamordowany Polak jest naszym BRATEM.
O KAŻDEGO się upominamy.