27.01.2015
Poprzyj obywatelską inicjatywę ustawodawczą „Uczciwe wybory”

Do piątku w biurze poselskim Pani Poseł Krystyny Pawłowicz można poprzeć Obywatelską Inicjatywę Ustawodawcza „Uczciwe wybory”.

Projekt: ustawa Uczciwe wybory

Uzasadnienie: Uzasadnienie do ustawy

Lista do zbierania podpisów: Lista poparcia inicjatywy ustawodawczej’Uczciwe wybory’